Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ) : 15 Ιανουαρίου 2020

Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του σχετικά με τιςπρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τηδιαχείριση του Εθνολογικού Μουσείου (Οικία ΧατζηγεωργάκηΚορνέσιου)στη Λευκωσία.Οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Αρχιεπισκόπου Κύπρου ΧρυσοστόμουΒ’για μη ανανέωση του καταπιστεύματος στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, που ίσχυε μέχρι σήμερα από το1982, καθώς και η μετατροπή του εν λόγω μουσείου σεΕκκλησιαστικό, προκαλεί έντονες ανησυχίεςόσον αφορά τοντρόποανάδειξηςτου εν λόγω μνημείου. Η μετατροπή του ιστορικού αυτούαρχοντικού, που ανήκε στονΔραγομάνο Χατζηγεωργάκη Κορνέσιο, οδηγεί όχι μόνο στην αλλοίωσητης ιστορικής αξίας του μνημείου, αλλά και στην απώλεια της ιστορικής μνήμης. Κατόπιντηςκήρυξης τουαρχοντικούσε Αρχαίο Μνημείο, το Τμήμα Αρχαιοτήτωνολοκλήρωσετησυντήρησή τουτο 1986.Αναγνωρίζοντας την αξία τουκαι την ανάγκηγια διατήρησηκαι προβολή,και πάλι μέσωπροσπαθειών του Τμήματος Αρχαιοτήτων,το εν λόγωκτήριοέλαβεδιάκρισημετοβραβείοEuropaNostra.Τοαρχοντικό, στο οποίο στεγάζεται το Εθνολογικό Μουσείοαπό το 1998, αποτελείεξαίρετο δείγμαοθωμανικήςαστικήςαρχιτεκτονικής. Στο εσωτερικό τουαρχοντικού διασώζεταιένα εντυπωσιακό δωμάτιο,ο κατάγραφοςοντάς, μοναδικό δείγμα σε όλο τονησί. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το θάνατο του γιου του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, μέρος τουκτηρίου αποκτήθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων τη δεκαετία του 1950, το οποίοέκτοτε έχειαναδείξει με τον καλύτερο τρόπο το σημαντικό αυτό κληροδότημα.Κατά την ενοικίαση, το ΤμήμαΑρχαιοτήτωνμερίμνησεγια τησυντήρηση και αποκατάσταση του κτηρίου αξιοποιώντας το κτήριοπρος όφελος του κοινού και των πολιτών,όπως θα πρέπει να παραμένουν τα ιστορικά μνημεία,διοργανώνοντας εκδηλώσεις,με στόχο την προσέλκυση και εκπαίδευση του κοινού και των παιδιών.Με αυτό τον τρόπο, κατάφερε να ενσωματώσειστην καθημερινή ζωή των Κυπρίων τουσήμερα μιασημαντικήσελίδα τηςιστορίας της Κύπρου. Ημονομερής αυτή ανακοίνωσητου Αρχιεπισκόπου, παραγνωρίζει το γεγονός ότιμέρος τουκτηρίου ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατίακαι η απόφαση για χρήση του θα πρέπει να γίνει σεσυνεννόησημε το αρμόδιο Υπουργείο.Η επιστροφή της ανατολικής πτέρυγας του μουσείου στηνΑρχιεπισκοπή συνεπάγεταιστο κλείσιμό του και στην απώλεια της ιστορικής και αρχιτεκτονικήςσυνοχής τουμνημείου. Όλες οι προσπάθειες του Τμήματος Αρχαιοτήτων, αλλά και των χορηγών του,από τη δεκαετία του1940 μέχρι σήμερα για τη συντήρηση, ενοποίηση και αξιοποίηση του ιστορικούαυτού αρχοντικού, θα αποβούν μάταιεςμεκίνδυνο το αρχοντικότουΧατζηγεωργάκη Κορνέσιου ναγίνεικαιπάλι ένα μοιρασμένο κτίριο αποξενωμένοαπό την ιστορία του. Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων καλεί τον Αρχιεπίσκοπο να ανακαλέσει την απόφασήτου, καθώς και το Υπουργείο Μεταφορών,Επικοινωνιών και Έργων, να συνεχίσει την ανάθεση τηςδιατήρησηςκαι προστασίας του εν λόγω κτηρίουστο Τμήμα Αρχαιοτήτων, το καθ’ύλην αρμόδιοτμήμα για τη διατήρηση και προστασία των αρχαίων μνημείων με βάση το Σύνταγμα της ΚυπριακήςΔημοκρατίας.